Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på denne nettsiden. Ved å bruke denne nettside, samtykker du til vår bruk av cookies. Se vår Personvern for mer informasjon.

Skjul denne meldingen

ACN Europes retningslinjer for personvern

ACN tar de uavhengige representantenes og kundenes personvern på alvor. Vi forplikter oss til å beskytte ditt personvern samtidig som vi leverer deg tjenester og produkter av høy kvalitet.

Formål og omfang for retningslinjene for personvern

ACN Europes retningslinjer for personvern (”retningslinjene for personvern”) utgis av ACN Europe B.V. for oss selv og våre europeiske tilknyttede selskaper (samlet omtalt som ”ACN”, ”vi” eller "oss") for å forklare ACNs praksis for behandling av personlige data. ACN behandler personlige data i overensstemmelse med kravene i EUs personverndirektiv og personvernlovgivningen, samt andre gjeldende lover og regler i landene der vi leverer produkter og tjenester. Disse retningslinjene for personvern gjelder for personlige data som definert i personverndirektivet og nasjonal personvernlovgivning (”personlige data”) og for annen informasjon som du gir ACN. Hvis du er en bedrift, betraktes ikke bedriftsinformasjonen som personlige data. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi innhenter og behandler informasjon gitt av deg, din rett til å begrense vår behandling av din informasjon og din rett til å få tilgang til, korrigere og slette din informasjon som er i vår besittelse. Ytterligere detaljer om vår bruk av din informasjon med hensyn til bestemte ACNs tjenester og produkter, finner du i de relevante vilkår og betingelser, som bør leses sammen med denne personvernpolicyen.

Ditt samtykke til bruk av personlige data

Vi bruker kun dine personlige data når du har gitt samtykke til dette. Du kan holde tilbake eller tilbaketrekke ditt samtykke til at ACN behandler dine personlige data. Visse personlige data er nødvendige for oss for å kunne yte tjenester eller produkter til deg, eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og din tilbakeholdelse eller tilbaketrekking av samtykket til bruk av disse personlige data kan hindre ACN fra å yte de tjenester og produkter som du har bestilt. Andre personlige data er ikke nødvendige for oss for å kunne yte tjenester eller produkter til deg, men brukes av oss for å gi deg bedre service eller til markedsføring, kommunikasjon og andre formål. Du er ikke pålagt å gi samtykke til denne bruken av dine personlige data. Vi vil råde deg om hvilke personlige data du må oppgi og hvilke som er valgfrie. Ved å bruke ACNs nettsteder, gir du ditt samtykke til innsamling av visse opplysninger. Se hvordan vi innhenter informasjon? nedenfor.

Hva slags informasjon innhenter vi?

De personlige dataene og annen informasjon vi behandler avhenger av forholdet du har med ACN. Blant personlige data og annen informasjon som vi kan samle inn, er følgende:

• Navn
• Firmadetaljer
• Privat- og forretningsadresse 
• Fødselsdato
• Personnummer
• Telefonnummer
• IP- og MAC-adresser og nettleserinformasjon
• E-postadresse
• Bankdetaljer, kreditt- eller debetkortinformasjon eller annen informasjon vi trenger for å behandle betalinger til eller fra deg
• Demografisk informasjon som yrke, hobbyer, utdanning, kjønn, etnisitet og inntekt. Denne typen informasjon er aldri obligatorisk.
• Annen identifiserende informasjon

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til datamaskinen din slik at nettstedet vårt kan huske hvem du er, og du slipper å oppgi dem på nytt når du navigerer til en side på nytt eller navigerer til en ny side på det samme nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle hvordan du bruker nettstedene våre, slik at vi kan sørge for at de oppfyller behovene dine. Du kan kontrollere hvorvidt datamaskinen din skal godta informasjonskapsler, men hvis du velger at den skal avvise informasjonskapsler kan dette berøre hvordan du opplever våre nettsteder. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om informasjonskapsler, kan du gå til nettstedet www.allaboutcookies.org.

Hvordan innhenter vi informasjon?

Vi innhenter personlig informasjon og annen informasjon fra deg på en rekke måter, inkludert:

• ved at du oppgir personlige data til ACN gjennom våre nettsteder
• bruken av informasjonskapsler
• ved at det sendes inn et dokument eller legges inn en nettbestilling på ACN-tjenester eller -produkter
• ved at det sendes inn en uavhengig representantavtale
• når vi og du kommuniserer via e-post, telefon, faks, chat eller på annen måte; og
• ved at ACNs forretningspartnere oppgir dine personlige data til ACN

ACN vil ikke kontakte deg på telefon eller e-post for å be om informasjon som kredittkortnumre, kontonumre, passord eller PIN-koder. Vi anbefaler at du ikke åpner eller svarer på e-poster som ber om denne typen opplysninger, og at du tar kontakt med ACN hvis du mottar en slik forespørsel.

Hvordan bruker vi dine personlige data?

ACN behandler personlige data av mange ulike årsaker, inkludert:

• for å bekrefte, behandle og administrere dine bestillinger av ACN-tjenester og -produkter
• for å sikre en sikker bestillingsprosess, og for å kunne foreta kredittsjekker i forbindelse med kjøp eller bruk av ACNs tjenester og produkter 
• for å opprettholde vårt forretningsforhold med deg, inkludert fakturering og levering av kundetjenester 
• for å analysere, forstå og svare på dine servicebehov 
• for å forbedre produktene og tjenestene som vi tilbyr deg og å utvikle nye produkter og tjenester
• for å identifisere produkter og tjenester fra andre selskaper som vi tror kan være av interesse for deg 
• for å møte våre juridiske og regulatoriske forpliktelser og å beskytte ACNs juridiske og økonomiske interesser (inkludert svindeldeteksjon og -forebygging)
• for å levere tjenester til våre uavhengige representanter og være i overensstemmelse med våre kontraktsmessige forpliktelser overfor de uavhengige representantene
• for å legge til rette for økonomiske, regnskapsmessige og administrative funksjoner
• for å sende kommersiell og markedskommunikasjon til deg om tjenester og produkter fra ACN og ACNs forretningspartnere som vi tror kan være av interesse for deg.

Vi kan formidle dine personlige data til offentlige myndigheter som svar på spesifikke henvendelser fra disse myndighetene eller som del av statistiske og analytiske rapporter.


Hvor lenge oppbevarer vi dine personlige data?

ACN oppbevarer dine personlige data så lenge som det er nødvendig for formålene de ble innhentet for. I visse tilfeller kan det være nødvendig å oppbevare dine personlige data i en minimumsperiode for å overholde lovfestede krav. Vi beholder ikke dine personlige data lenger enn det loven tillater.

Hvor og hvordan lagrer vi dine personlige data?

Dine personlige data lagres av ACN på sikre servere plassert i Nederland, Polen og/eller Sverige. Noen personlige data overføres til moderselskapet og datterselskaper av ACN utenfor EU, inkludert USA. Se Formidling av personlige data til tredjeparter nedenfor. Alle personlige data er lagret i henhold til bransjestandarder. Se Sikkerhet nedenfor.

Tredjeparters nettsteder

ACN-nettsteder har koblinger til tredjeparters nettsteder, som eies eller drives av ACNs forretningspartnere eller andre selskaper. Hvis du benytter disse koblingene, forlater du ACNs nettsteder. Disse retningslinjene for personvern gjelder ikke for tredjeparters nettsteder. Du bør lese personvernerklæringene for disse nettstedene.

Formidling av personlige data til tredjeparter

ACN kan formidle dine personlige data til tredjeparter som beskrevet i disse retningslinjene for personvern og i gjeldende lovgivning. ACN formidler kun personlige data til tredjeparter når tredjeparten (a) har gitt tilfredsstillende forsikring om at denne vil beskytte personlige data i samsvar med disse retningslinjene for personvern, (b) har signert en avtale med ACN vedrørende formidling av personlige data i samsvar med personverndirektivet, (c) har tilhold i EU eller et annet land som anses å gi tilstrekkelig beskyttelse av personlige data i henhold til personverndirektivet eller (d) er sertifisert under det amerikanske handelsdepartementets Safe Harbor-program. Safe Harbor-status bekrefter at et selskaps retningslinjer for personvern er i samsvar med standardene i personverndirektivet.

ACN kan formidle dine personlige data til medlemmer i ACN-gruppen som har tilhold utenfor EU, inkludert i USA. Vårt moderselskap, ACN Inc., er registrert i Safe Harbor-programmet. En kopi av ACNs registrering finner du på www.export.gov/safeharbor.

Sikkerhet

ACN har innført teknologiske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert eller upassende tilgang under innsamling og mens de er i vår besittelse. Sensitiv informasjon (for eksempel kjønn, etnisitet og finansiell informasjon) er gjenstand for skjerpede sikkerhetstiltak. Du bør også gjøre ditt beste for å beskytte dine personlige data ved å holde brukernavn og passord hemmelig, logge ut av ACN-nettsteder, lukke nettleseren når du er ferdig med å bruke Internett og ikke oppgi dine personlige data til personer du ikke kjenner til.

ACN og du kan kommunisere via e-post eller chat, og denne kommunikasjonen kan til tider inneholde personlig informasjon. Siden det er ulovlig å fange opp eller avsløre innholdet av kommunikasjon via e-post og chat, er slik kommunikasjon ikke sikker. Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon, som for eksempel økonomisk informasjon via e-post eller chat, og vi vil ikke be deg om å oppgi denne informasjonen på denne måten.

Din rett til å få tilgang til dine personlige data

Du har rett til å få tilgang til dine personlige data, til å korrigere dine personlige data hvis informasjonen vi har er feilaktig, og i noen tilfeller til å slette dine personlige data. Du kan få en kopi av, korrigere eller slette dine personlige data ved å kontakte vår personvernansvarlige på euprivacyofficer@acneuro.com eller ved å skrive til:

• Privacy Officer
• ACN Europe B.V.
• Thomas R. Malthusstraat 1-3
• 1066 JR Amsterdam
• Nederland

Vi kan innføre rimelige begrensninger på forespørsler om tilgang til eller korrigering av dine personlige data, og vi kan ilegge deg et rimelig gebyr i den grad loven tillater for å fremskaffe dine personlige data. Hvis du ber om sletting av dine data, vil vi kanskje ikke være i stand til å levere tjenester og produkter til deg. Vi har lov til å holde på enkelte av dine personlige data for å oppfylle våre juridiske, økonomiske, revisjonsmessige og virksomhetsbehov, selv om du ber om sletting av disse.

Ansvarsbegrensning

ACN bruker rimelige anstrengelser for å oppfylle vilkårene i denne personvernpolicyen og gjeldende lov om behandling av dine personlige data. Unntatt som følge av gjeldende lov, skal ACN ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved manglende overholdelse av denne personvernpolicyen.

Endringer av personvernpolicy

ACN kan endre denne personvernpolicyen når som helst uten forvarsel. Alle endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på ACNs nettsider.

Versjon 5.0
Utgivelsesdato: 30. juni 2014

Med ACN driver du forretning for deg selv, men ikke alene!

Start i dag